Seminar

Uitnodiging 1e Ondernemersfonds Seminar “Recht zo die gaat!"
Datum : woensdag 30 oktober 2019
Tijd : 13:30 - 17:30 uur
Plaats : Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43 te Scharnegoutum

Dit seminar wordt georganiseerd om alle 89 kernen van onze gemeente te informeren over en te betrekken bij het reilen en zeilen van het Ondernemersfonds.
Daarnaast is deze bijeenkomst bedoeld om inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.
Als klap op de vuurpijl hebben wij een spreker van formaat weten vast te leggen.

Hieronder treft u het programma van deze bijzondere middag aan.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Per ondernemersverenging of vereniging van dorpsbelang kunnen maximaal twee bestuursleden worden afgevaardigd voor deelname aan het seminar.

Aanmelden kan via dit formulier

Programma:
13.30 uur Inloop
Ontvangst Koffie/Thee met Gebak
14.00 uur Welkom door de voorzitter
14.10 uur Update “reilen en zeilen van het Ondernemersfonds”
14.20 uur Praktijkvoorbeelden uit de 89 kernen
14.40 uur Workshops
a. 2 x Welke verbetervoorstellen heeft u voor het Fonds?
b. 2x Suggesties voor Súdwest brede initiatieven
15.15 uur Plenaire terugkoppeling workshops
15.25 uur Pauze (koffie/thee/drankje)
15.45 uur Spreker: Frits de Ruyter De Wildt
Frits is de 12e generatie directe nazaat van Nederlands grootste admiraal Michiel de Ruyter. Op anekdotische wijze en met humor doorspekt, zet hij zijn eigen ervaring in de Koninklijke Marine en het bedrijfsleven in een historisch perspectief. Hij trekt vergelijkingen tussen verleden en heden en laat de aanwezigen leren van de lessen en successen uit onze geschiedenis.
16.15 uur Forumdiscussie aan de hand van stellingen met inbreng van de zaal
Voorzitter Ondernemersfonds Leeuwarden, Pieter Douma;
Voorzitter Ondernemersfonds Sudwest Fryslân, Robert van de Leur;
Frits de Ruyter de Wildt;
Voorzitter Dorpsbelangen Parrega-Hieslum, Herre Heeres
16.45 uur Informeel samenzijn met hapje en drankje
17.30 uur Einde bijeenkomst

Vragen? 

 Voor vragen, overleg of ideeën kunt u altijd contact met ons opnemen. Of lees de veelgestelde vragen erop na.